Sanat Tarihçileri Meslek Durumu ve Hakkı Projesi

Sanat Tarihi bölümünde Türkiye çapında her sene birinci ve ikinci öğretimlerden 4000’e yakın mezunun verilmektedir.
Yoğun mezun verildiği halde, mezuniyet sonrası iş imkânlarının oldukça kısıtlı olması, özel ve kamu sektöründe sanat tarihçilerinin iş bulmasını oldukça zorlaştırmakta ve pek çok mezunumuzun alan dışı kariyer tercihlerinde bulunmalarına sebep açmaktadır.

Şu ana dek özellikle sanat tarihçilerini hedef alan bir iş ve sosyal imkanlar çalışmasının literatürde bulunmayışı, sayısal ve istatistiksel olarak her hangi bir veri tabanı bulunmaması hak talebinde bulunmamızı ve mesleksel olarak alan açmamızın önünde büyük bir engel oluşturmaktadır.

O yüzden Sanat Tarihçileri Derneği olarak bu açığı kapatmayı kendimize görev addederek, kapsamlı bir araştırma yaparak, danışman hocalarımız gözetiminde, uzman sosyologlarla birlikte bir çalışma yapmayı plânladık.

Görev almak isteyen veya katkıda bulunmak isteyen herkesi davet ediyoruz.