Bağlantılar

Araştırmalarınızda faydalı olabileceğini düşündüğümüz bağlantıları Ulusal ve Uluslarası olmak üzere iki kategoride ekledik.
Tüm araştırmacılara başarılar diliyoruz.

ULUSAL:

Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi https://anamed.ku.edu.tr

Alman Arkeoloji Enstitüsü http://www.dainst.org/tr?ft=all

Amerikan Arkeoloji Enstitüsü http://ccat.sas.upenn.edu/ARIT/index.html

Avusturya Arkeoloji Enstitüsü http://www.bmeia.gv.at/tr/kueltuer/istanbul/metanavigation /home.html

Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü https://akmed.ku.edu.tr

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü www.mediterra.org

Anadolu Selçuklu Yapı Envanteri Projesi http://anadoluselcuklumimarisi.com

Boğaziçi Üniversitesi Bizans Araştırmaları Merkezi    http://byzantinestudies.boun.edu.tr

e-skop – Sanat Tarihi Eleştiri http://www.e-skop.com

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü http://www.ifea-istanbul.net/

Hollanda Araştırma Enstitüsü http://www.nit-istanbul.org/

IRCICA http://tr.ircica.org

İngiliz Arkeoloji Enstitüsü http://www.biaa.ac.uk/

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü    http://www.iae.org.tr

İslâm Araştırmaları Merkezi – İSAM http://www.isam.org.tr

Kilikya Sualtı Araştırmaları Enstitüsü http://www.kilikya.org/

Koç üniversitesi Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM)  gabam.ku.edu.tr

Pera Müzesi http://www.peramuzesi.org.tr

Sadberk Hanım Müzesi http://www.sadberkhanimmuzesi.org.tr

SALT Galata http://www.saltonline.org/

Sakıp Sabancı Müzesi http://www.sakipsabancimuzesi.org

Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü http://nauticalarch.org/ina_turkey/turkce/

Topkapı Sarayı Müzesi http://www.topkapisarayi.gov.tr/tr

ULUSLARARASI:

Deutsches Archaologisches Institut https://www.dainst.org/dai/meldungen

Verband Deutscher Kunsthistoriker http://www.kunsthistoriker.org/

Art History UK http://www.arthistoryuk.com/

Dumbarton Oaks https://www.doaks.org/

Kunst Historiches Museum Wien https://www.khm.at/

Italian Art Society http://italianartsociety.org/

Google Arts & Culture http://italianartsociety.org/

Web Gallery of Art http://www.wga.hu/

Universitat für angewandte Kunst Wien http://www.dieangewandte.at/

Research Centre for Islamic History, Art and Culture http://www.ircicaarchdata.org/ircica/index.php

Oxford Centre for Late Antiquity http://www.ocla.ox.ac.uk/sect_lre.shtml

İnstıtüt für Byzantinistik und Neograzistik https://www.byzneo.univie.ac.at/

Deutsche Nationalbibliotek http://www.dnb.de/DE/Home/home_node.html

Catalogue SUDOC http://www.sudoc.abes.fr//DB=2.1/

Directory of Open Access Journals (DOAJ) https://doaj.org/

İnstitut Francais d’etudes Anatoliennes http://www.ifea-istanbul.net/