Skip to main content

TÜSEV tarafından düzenlenmiş olan ”Dernekler İçin Yasal ve Mali Mevzuat Atölyesi” derneğimiz Sanat Tarihçileri’nin de katılımıyla gerçekleşti. Dernekler mevzuatına dair yapılan toplantıda Bilgi Üniversitesinden hukukçu Dr. Ulaş KARAN ve dernekler hakkındaki engin bilgisiyle Tevfik Başak ERSEN dersler verdiler. Böylece çok da uzun bir kuruluş geçmişi olmayan derneğimiz açısından çok önemli bir çalışma gerçekleşti. Diğer yandan atölyeye katılmış olan diğer STK temsilcileriyle önemli bir diyalog süreci oluştu. Bu sayede Türkiye’deki Sivil Toplumun rolü, sorunları ve geleceği bir kere daha tartışmaya açıldı ve katılımcılar tarafından yeni bilgiler elde edildi. Böylesi bir projeyi hayata geçirdikleri için TÜSEV temsilcilerine teşekkürü bir borç biliriz.

Yanıt Bırakın