Skip to main content

Fotoğrafın Öyküsü seminer dizimizin ikinci konuşmasını Galata Perform’da 15 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu ikinci konuşmamızda Macit Emre ve Yasin Saygılı değişen dünyada fotoğraf sanatının propaganda aracına dönüşmesi üzerine konuşmalar yaptı. Fotoğrafın bir düşünceyi ifade etmekte ne şekilde kullanıldığı, etkilemek istenen kitle üzerinde yarattığı hisleri ve aslında görünenin arkasında olan fikirleri incelediğimiz bir seminer oldu. Bir dizi fotoğraf karesi ile dönemin propaganda çalışmalarını görme imkânı bulduk. Savaş gibi toplumun tüm kesiminin etkilendiği olaylarda fotoğrafın kitlelere vermiş olduğu mesajları, bu mesajların yarattığı hisleri hep birlikte inceledik. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz, bir sonraki etkinliklerimizde görüşmek dileğiyle.

  

Yanıt Bırakın