loader-logo

Interreg – IPA CBC Bulgaria Turkey

Avrupa Birliği Sınır Ötesi İş Birliği (IPA) projeleri kapsamında Bulgaristan ve Türkiye arasındaki ortaklıklar üzerine kurulan Bulgaristan Harmanlı Belediyesi ve Edirne Tanıtım Turizm Derneği’nin birlikte yürütmekte oldukları projeye, Sanat Tarihçileri Derneği kurucularından olan Emre MACİT ve Yasin SAYGILI hocamız konuşmacı olarak katılım sağlamışlardır. Emre MACİT “Geç Antik Çağda Yollar ve Yollar Üzerinden Kurulan İktidar’’ üzerine bir konuşma gerçekleştirmiştir. Yasin SAYGILI ise ‘’Osmanlı İmparatorluğu Kültürel Mirası’’ üzerine birinci gün etkinliklerinde konuşma gerçekleştirmişlerdir. Toplantıların ikinci günündeyse Emre Macit “Bir Yolu Canlandırmak, Via Militaris’’ üzerine Yasin Saygılı ise “Covid-19 sonra Turizmde Yeni Eğilimler ve Via Egnetia” isimli bir konuşma gerçekleştirmişlerdir.

Bu süreçte başta Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu’na, Bulgaristan Harmanlı Belediye Başkanı ve proje yürütücüleri komisyonuna ve Harmanlı Tarih Müzesi Müdüresi Prof. Dr. Tsanko Kasnakova-İvanova’ya teşekkürü borç biliriz.

0 Points


One thought on “Interreg – IPA CBC Bulgaria Turkey”

  1. DavidEscag dedi ki:

    Hello guys. And Bye.

    neversurrenderboys 😉

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.