Skip to main content
Görsel-1: Troya Müzesi
Kaynak: https://www.kulturportali.gov.tr/portal/troya-muzesi

Antik çağlardan günümüze kadar uzanan ve tarih boyu çeşitli olaylara sahne olan Çanakkale’de bir zamanlar Troyalılar yaşamıştır. Homeros İlyada adlı eserinde Troyalılardan bahsetmişse de yüzyıllarca bu kentin varlığından şüphe duyulmuştur. Arkeolojik kazılar ise bu kentin izlerini gün yüzüne çıkarmıştır.

Troya Müzesi, 2018 yılında kapılarını ziyaretçilere açmıştır. Aynı yıl “Troya Yılı” olarak tarihe geçmiştir. Müzenin mimarı Ömer Selçuk Baz, müzede teşhir edilen yani sergilenen eser sayısının yaklaşık 6 bine yakın, depolarda bulunan eserlerin ise 30 bine yakın olduğunu aktarmıştır. Müzede sergilenen eserler orijinaldir. Bugün Troya coğrafyasında bulunmayan eserlerin zamanla bu müzeye kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Eserlerin çoğu Çanakkale Müzesi’nden getirilmiştir. Ayrıca İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Anadolu’daki başka müzelerden eserler seçilerek getirilmiştir.

Müze, günümüz teknolojisini takip etmektedir. Modern bir müze olduğunun en güzel kanıtı ise ziyaretçilerine görsel destek, grafik tasarım ve üç boyutlu anlatımlarla bilgi aktarımı sağlanmasıdır.

Görsel-2: Troya Müzesi
Kaynak: https://www.kulturportali.gov.tr/portal/troya-muzesi

Üç katlı olarak inşa edilen müzenin zemin katında Troas bölgesinde bulunan kentlerle ilgili eserler vardır ayrıca çocuk ziyaretçilerin ilgisini artırmak için faaliyet panosu bulunmaktadır. Troya’nın asırlardır dilden dile dolaşan hazinesi bu katın merkezine yerleştirilmiştir.

Müzenin birinci katında ise Troya’nın gelişim evreleri ile ilgili eserler bulunmaktadır. Tunç devrinden günümüze ulaşan eserler bulunmaktadır. Tunç devrinden itibaren kullanılan üretim işçiliklerinin örneklerine rastlanmaktadır. (Çanak-çömlekçilik, dokumacılık ve duvar işçiliği vb.) Troyalıların denizle ilişkisine de atıfta bulunulmuştur.

Müzenin ikinci katında ise İlyada Destanının bölgede ki etkileşimi görülmektedir. Çeşitli imparator heykellerinin yanı sıra bölgenin merkezini oluşturan Apollon Smintheus Tapınağı, Assos Athena Tapınağı, Parion, Aleksandria Troas ve Dardanos eserleri yer alır.

Müzenin üçüncü katına çıkıldığında Troya bölgesinde bulunmuş, beylikler dönemi ve Osmanlı dönemi eserlerinin sergilenmekte olduğu görülür. Ayrıca bu katta Troya antik kentinin kazı geçmişinden de bahsedilir. Schliemann’ın “Priamos Hazineleri’ni” kaçırmasının hikâyesi de anlatılanlar arasındadır.

Görsel-3: Troya Müzesi
Kaynak: https://www.kulturportali.gov.tr/portal/troya-muzesi

Polyksena lahdini ayrı bir başlıkta ele almak doğru olacaktır. Çünkü tarihlendiği dönemde yapılan diğer lahitlerden çok farklıdır. M.Ö 6. Yüzyıla tarihlenen bu lahit aşina olunan diğer lahitlerden farklı olarak mitolojik sahnelerin işlenmesinden ziyade bir Troya prensesinin kurban edilişiyle alakalı sahnelerden oluşmaktadır. Troya savaşının sonunda Troya kralı Priamos ve kraliçe Hekabe kızları prenses Polyksena’yı kurban eder. Lahdin bir yüzünde kurban ediliş sahnesi, başka yüzünde prensese armağan sunuluşu ve diğer yüzünde ise annesinin yası ve hazırlanma sahnesi işlenmiştir. Mitolojik karakterler yerine prenses tasvirinin yapılması, bu dönemde mitolojinin yanı sıra Troya kültürüne de ayrı bir sevgi ve ilginin var olduğunu göstermektedir. Lahit önceden Çanakkale Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmekteydi; şu anda ise Troya Müzesinin ikinci katında sergilenmektedir.

KAYNAKÇA

YAZILI (İNTERNET) KAYNAKLAR

https://www.kulturportali.gov.tr/portal/troya-muzesi  (E.T: 10.05.2021)

https://tr.wikipedia.org/wiki/Polyksena_Lahdi  (E.T: 10.05.2021)

https://muze.gov.tr/muze-detay?SectionId=TRO01&DistId=TRO (E.T: 10.05.2021)

VİDEO KAYNAKLARI

https://www.youtube.com/watch?v=FR3cgWYOjug  (E.T: 10.05.2021)

https://www.youtube.com/watch?v=uI6blC2NVBo (E.T: 13.05.2021)

https://www.youtube.com/watch?v=vO4Mi6YXOl8 (E.T: 13.05.2021)

https://youtu.be/jdM3xrJYrj4 (E.T: 14.05.2021)

GÖRSELLER

https://www.kulturportali.gov.tr/portal/troya-muzesi  (E.T: 10.05.2021)


https://www.google.com.tr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kulturportali.gov.tr%2Fportal%2Ftroya-muzesi&psig=AOvVaw2BG_JW45RL6XAPNZEbxmHp&ust=1621167335000000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCZ_ovVy_ACFQAAAAAdAAAAABAn  (E.T: 14.05.2021)

Yanıt Bırakın